Kryštálový rast

Kryštálový rast

Rast zložených polovodičových kryštálov

Zložený polovodič je známy ako druhá generácia polovodičových materiálov v porovnaní s prvou generáciou polovodičových materiálov s optickým prechodom, vysokou rýchlosťou driftu elektrónovej saturácie a vysokou teplotnou odolnosťou, odolnosťou voči žiareniu a ďalšími charakteristikami, pri ultra vysokej rýchlosti, ultra vysokej frekvencia, nízky výkon, nízka hlučnosť tisícky a obvody, najmä optoelektronické zariadenia a fotoelektrické úložisko má jedinečné výhody, z ktorých najreprezentatívnejšie je GaAs a InP.

Rast zložených polovodičových monokryštálov (ako je GaAs, InP atď.) vyžaduje extrémne prísne prostredia, vrátane teploty, čistoty surovín a čistoty rastovej nádoby.PBN je v súčasnosti ideálnou nádobou na rast zložených polovodičových monokryštálov.V súčasnosti metódy rastu zložených polovodičových monokryštálov zahŕňajú hlavne metódu priameho ťahania s tekutým tesnením (LEC) a metódu tuhnutia s vertikálnym gradientom (VGF), čo zodpovedá produktom téglikov série Boyu VGF a LEC.

Kryštálový rast

V procese polykryštalickej syntézy musí byť nádoba používaná na uchovávanie elementárneho gália bez deformácie a praskania pri vysokej teplote, čo si vyžaduje vysokú čistotu nádoby, žiadne vnášanie nečistôt a dlhú životnosť.PBN môže spĺňať všetky vyššie uvedené požiadavky a je ideálnou reakčnou nádobou pre polykryštalickú syntézu.Séria lodí Boyu PBN bola v tejto technológii široko používaná.

Súvisiace produkty